Valmennus­palvelut

Valmennuspalvelut

Valmennuspalvelut eroavat yksittäisistä ohjauskerroista seuraavasti:
Valmennus on prosessiluonteinen vuorovaikutustapahtuma jolle on ominaista

  • kartoittaa ja laatia kattavat esitiedot valmennusprosessin pohjustukseksi- yhdessä neuvotellut väli – ja kokonaistavoitteet
  • yhdessä neuvotellut mittarit kehityksen seurannalle
  • yhdessä neuvotellut tapaamisvälit
  • yhdessä neuvotellut aikavälit ja yhteydenpitotavat
  • yhdessä sovitut vastuut ja velvoitteet

Tyypillisimmät tavoitteet, joissa valmennettavia palvelemme liittyvät

  • fyysisten suorituskykytekijöiden parantamiseen
  • kehonkoostumuksen muokkaamiseen
  • parempaan arjen terveyskäyttäytymiseen  – laatutekijöiden kohentamiseen työssä ja / tai vapaa-ajalla

Fyysisen harjoittelun ja numeraalisen mittaamisen lisäksi KH Prehab Oy:n valmennuksessa pyritään vahvasti kohentamaan asiakkaan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä ajatteluympäristöä, jotta asiakas voisi toimia omaksi parhaakseen hänen tavoitteissaan. Näin ollen KH Prehab Oy:n valmennus nojaa paljon luotetulle keskusteluyhteydelle.

Ole meihin yhteydessä ja keskustellaan kohtaavatko Sinun tarpeesi / Teidän tarpeenne valmennuspalvelujemme kanssa. KH Prehab Oy ei ryhdy valmennukseen mikäli

  • yrityksellä ei ole vaadittuja aika, tila – tai osaamisresursseja tuloksekkaan valmennuksen toteuttamiseen
  • yritys ei voi allekirjoittaa asiakkaan asettamia tavoitteita, aikataulutoiveita tai muita olennaisia tekijöitä tuloksekkaan valmennuksen kannalta

Mikäli emme voi palvella asiakkaita heidän tarpeissaan pyrimme kartoittamaan laajasta verkostostamme osaavan tahon valmennuksen toteuttamiseksi.

Valmennuspalveluista vastaa Henri Eskelinen. Katso valmentajaprofiilin esittely TÄSTÄ.

KH Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9