Mitä on fysioterapia?

Mitä fysioterapia on?

 

Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää..

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Fysioterapeutin erityisosaamisalueita ovat

– anatomia (oppi kehon rakenteista)
– biomekaniikka (oppi kehon liikkeestä)
– fysiologia (oppi kehon kuormituksesta)

Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat

– terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta
– fysioterapeuttisen kuntoutussuunnitelman laatiminen
– liikkeentuoton tutkiminen ja harjoittaminen
– lihas, nivel – ja hermorakenteiden tutkiminen
– kliininen ja erotusdiagnostinen päättely
– terapeuttinen harjoittelu
– manuaalinen terapia
– apuvälinepalvelut

Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina

– ikääntymisen
– vamman
– kivun
– sairauden
– ympäristötekijöiden johdosta

Prehab Oy:n fysioterapiapalvelut toteutuvat seuraavasti:

– klinikkavastaanotot Pieksämäellä sekä Jäppilässä
– kotikäynti
– laitoskäynti
– yrityskäynti
– allasterapia
– kuntosali
– muu arjen ympäristö

Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9