Mitä on fysioterapia?

Mitä on fysioterapia?

 

Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Fysioterapeutin erityisosaamisalueita ovat

 • anatomia (oppi kehon rakenteista)
 • biomekaniikka (oppi kehon liikkeistä)
 • fysiologia (oppi kehon kuormituksesta)

Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat

 • terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta
 • fysioterapeuttisen kuntoutussuunnitelman laatiminen
 • liikkeentuoton tutkiminen ja harjoittaminen
 • lihas, nivel- ja hermorakenteiden tutkiminen
 • kliininen ja erotusdiagnostinen päättely
 • terapeuttinen harjoittelu
 • manuaalinen terapia
 • apuvälinepalvelut

Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina

 

 • ikääntymisen
 • vamman
 • kivun
 • sairauden
 • ympäristötekijöiden johdosta

Prehab Oy:n fysioterapiapalvelut toteutuvat seuraavasti:

 • klinikkavastaanotot Pieksämäellä sekä Jäppilässä
 • kotikäynti
 • laitoskäynti
 • yrityskäynti
 • allasterapia
 • kuntosali
 • muu arjen ympäristö 

Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9