Neurologinen fysio­terapia

Neurologinen fysioterapia

 

Neurologinen fysioterapia kohdistuu ihmisin, joilla on diagnosoitu hermostoperäinen sairaus tai vamma, kuten esimerkiksi synnynnäinen CP-vamma, aivoverenkiertohäiriö, Parkinsonin tauti, MS-tauti, ALS tai dystonia.

Muistisairauksien laaja kirjo luetaan neurologisten sairauksien piiriin. Tapaturmat voivat aiheuttaa pysyviä muutoksia keskus – ja ääreishermostoon.

Fysioterapian tavoitteet muodostuvat neurologisen fysioterapiakuntoutujan tarpeista liikkua ja toimia elinympäristössään sekä selviytyä jokapäiväisen elämän vaatimuksista itsenäisesti tai avustettuna.

Terapiasisällöt perustuvat toimintakyvyn arvioon ja tarvittaessa omaisten / hoitohenkilöstön kertomaan asiakkaan sen hetkisestä tilanteesta.

Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9