Työote

Prehab Oy:n päivittäistoimintaa määrittävät ja ohjaavat seuraavat periaatteet:

 

Laillisuus:

Prehab Oy sitoutuu toiminnassaan noudattamaan niitä lakeja ja asetuksia, joita lailliselta ja hyviä hoitokäytäntöjä noudattavalta terveydenhuollontoimijalta edellytetään. Näihin lukeutuvat mm. ilmoitus- ja kirjaamisvelvoitteet, tietosuoja – ja salassapitovelvoitteet, ammattikunnan eettiset ohjeistukset sekä ajantasaiseen näyttöön perustuvat työkäytännöt. Toimintaamme valvovat aluehallintovirasto (AVI) sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Koulutus ja asiantuntijuus:

Prehab Oy:n henkilöstöllä on erityisen laaja ja toistensa osaamista täydentävä työ – ja koulutustausta toimialaltaan. Yrityksessä on laajalti fysioterapian erikoisalojen osaamista. Prehab Oy sitoutuu henkilöstönsä säännönmukaiseen ja ajantasaiseen kouluttamiseen.
Yksityiskohtaisemmat koulutusreferenssit ovat katsottavissa kohdasta ”Henkilöstö”.

Asiakaslähtöisyys:

Prehab Oy toimii ihmisten eikä teollisuustuotettujen instrumenttien parissa. Näin ollen työmme sisältö määräytyy yksilöidysti asiakkaan tarpeista ja tavoitteista käsin.

Avoimuus ja vaikuttavuus:
Prehab Oy:n palvelujen kustannusrakenne tuodaan selkeästi ilmi ennen asiakkuuden muodostumista, oli kyse yksittäiskäynnistä tai pitkäaikaisesta asiakassuhteesta.
Prehab Oy viestii selkeästi asiakkaalle ja tarvittaessa hänen sidosryhmilleen (asiakkaan luvalla) palveluprosessin etenemisestä, tuloksista tai mahdollisesta jatkon kannattamattomuudesta esim. hoitovasteen puuttuessa.

Työhyvinvointi:

Prehab Oy elää työarkea niin kuin opettaa. Henkilöstön työvireyteen ja henkilökohtaisella urapolulla kehittymiseen tarjotaan tarkoituksenmukaiset resurssit.

Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9