Valmennus­palvelut

Valmennuspalvelut

 

Valmentamisen tavoitteena on tuoda pätevöityneen ihmisen toimesta lisäarvoa niiden pyrkimysten tavoitteluun, joita valmennettava kokee tavoittelemisen arvoiseksi. 

Tyypillisimmät tavoitteet, joissa valmennettavia palvelemme liittyvät

  • fyysisten kunto-ominaisuuksien parantamiseen
  • edistyneempään liikuntakykyyn
  • kehonkoostumuksen muokkaamiseen
  • parempaan terveyskäyttäytymiseen 

Valmennus on tyypillisesti 3-12kk kestävä prosessi, jota rytmittää

  • asiakkaan kertoma nykytila
  • asiakkaan visioima tavoitetila
  • syytekijät, miksi tavoite on vielä visiotasolle 

Valmennuksen käytännön toteutumista määrittää

  • yhdessä neuvotellut väli – ja kokonaistavoitteet
  • yhdessä neuvotellut tapaamisvälit ja yhteydenpitotavat
  • yhdessä neuvotellut seurantamittarit

 Fyysisen harjoittelun lisäksi Prehab Oy:n valmennuksessa pyritään kohentamaan asiakkaan tietotaidollisia valmiuksia sekä ajatteluympäristöä, jotta asiakas voisi valmennuksen myötä omaksua pysyväisluontoisesti uusia tapoja ja uusia taitoja.

Valmennuspalveluista Prehabilla vastaa Henri Eskelinen.
Katso valmentajaprofiilin esittely TÄSTÄ.

Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9