Ikääntyneiden fysio­terapia

Ikääntyneiden fysioterapia

 

Ikääntyneen henkilön toimintakyky ja arjessa selviäminen heikentyvät mm. kaatumisen ja siitä aiheutuvan luunmurtuman, leikkauksen, lyhyt- tai pitkäaikaisen sairauden tai muistihäiriöiden vuoksi. 

Fysioterapian avulla pyritään parantamaan asiakkaan sen hetkistä elämänlaatua ja helpottamaan arjessa selviytymistä. Säilyneiden toimintojen tukeminen sekä omatoimisuuden ylläpitäminen kaikissa muodoissaan on tavoittelemisen arvoista. 

Kanssaihmisen välitön läsnäolo on usein merkityksellistä tässä elämänvaiheessa sosiaalisten suhteiden tukemiseksi. Mikäli asiakas on hoivapalveluiden piirissä on fysioterapian tavoitteena helpottaa asiakkaan hoitoisuutta.

Ikääntyneen fysioterapia toteutuu useimmiten kotona tai asumisyksikössä. Terapiasisällöt perustuvat toimintakyvyn arvioon ja omaisten / hoitohenkilöstön kertomaan asiakkaan sen hetkisestä tilanteesta.

Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9