Fysioterapia

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta.

Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.
(Lähde: Suomen Fysioterapeutit)

OMT-fysioterapia

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.
(Lähde: Suomen ortopedisen manuaalisen terapian yhdistys)

Hieronta

KH Prehab Oy tarjoaa fysioterapiapalvelujen lisäksi klassista hierontaa ja urheiluhierontaa. Koska hierontapalvelut tuotetaan fysioterapeuttien toimesta, joilla on manuaalisen käsittelyn valmiudet, voidaan hoitotapahtumaan tarvittaessa lisätä fysioterapeuttisia elementtejä.

Miten hierontapalvelu eroaa fysioterapiasta:

 • hierontatapahtumassa asiakas saa olla passiivinen toimija, fysioterapiaprosessissa asiakas on aktiivinen toimija
 • hierontatapahtumasta ei synny merkintää Kanta-arkistoon (Kansallinen Terveysarkisto)
 • hierontatapahtumaan ei liity tarkkaa ja kattavaa kliinistä tutkimista ja ohjeistusta
 • hierontatapahtumasta ei saa Kela-Korvausta

Huom. Hierontakäsittely voi olla perustellusti osa fysioterapiaprosessin kokonaisuutta, oikeuttaen Kela-korvaukseen.

Palvelujen toteutus

KH Prehab Oy:n fysioterapiapalvelut toteutuvat seuraavasti:

 

 • klinikkavastaanotot Pieksämäellä sekä Jäppilässä
 • kotikäynti
 • laitoskäynti
 • yrityskäynti
 • allasterapia
 • kuntosali
 • muu arjen ympäristö

KH Prehab Oy:n hierontapalvelut toteutuvat seuraavasti:

 

 • klinikkavastaanotot Pieksämäellä sekä Jäppilässä
 • kotikäynti
 • laitoskäynti
 • yrityskäynti

Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9