Yrityksemme

KH Prehab Oy

KH Prehab Oy on Pieksämäellä kesällä 2019 perustettu yritys, jonka taustalla ovat fysioterapeutit Kari Kuivalainen sekä Henri Eskelinen. Yrityksen perustajat ovat työskennelleet vuodesta 2011 lähtien samoilla työpaikoilla sekä työntekijöinä että itsenäisinä ammatinharjoittajina. Yrittäjillä on yritystä perustettaessa taustalla yhteensä 24vuotta päivittäistyötä fysioterapian parissa. Yritystoiminnan visio on virinnyt päivittäistyön saatossa, kun yrittäjät ovat todenneet toistensa työotteen sekä näkemykset toimialakehityksestä yhteneviksi.

KH Prehab Oy:n päätoimiala on fysioterapia. Näin ollen yritys on luvanvaraisia terveydenhuollon palveluja tuottava yritys. Terveydenhuollon palvelunimikkeet ovat fysioterapia ja hieronta.

KH Prehab Oy tuottaa terveydenhuollon palvelujen lisäksi arvonlisäverollisia palveluja kansanterveyden ja kansanvireyden nimissä. Yritys tuottaa räätälöityjä ratkaisuja yksilöille ja yhteisöille ohjauksen ja neuvonnan, valmennuksen, koulutuksen sekä luentojen muodossa.

Työote

KH Prehab Oy:n päivittäistoimintaa määrittävät ja ohjaavat seuraavat periaatteet:

Laillisuus: KH Prehab Oy sitoutuu toiminnassaan noudattamaan niitä lakeja ja asetuksia, joita lailliselta ja hyviä hoitokäytäntöjä noudattavalta terveydenhuollontoimijalta edellytetään. Näihin lukeutuvat mm. ilmoitus- ja kirjaamisvelvoitteet, tietosuoja – ja salassapitovelvoitteet, ammattikunnan eettiset ohjeistukset sekä näyttöön perustuvat työkäytännöt. KH Prehab Oy:n toimintaa valvovat aluehallintovirasto (AVI) sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Koulutus: KH Prehab Oy:n henkilöstöllä on laaja ja toistensa osaamista täydentävä työ – ja koulutustausta toimialaltaan. KH Prehab Oy sitoutuu henkilöstönsä säännönmukaiseen ja ajantasaiseen kouluttamiseen (katso tarkemmat koulutusreferenssit kohdasta ”Henkilöstö”).
Asiakaslähtöisyys: KH Prehab Oy toimii ihmisyksilöiden eikä teollisuustuotettujen instrumenttien parissa. Näin ollen jokainen asiakastapahtuma määritetään asiakkaan tarpeista ja tavoitteista käsin.

Avoimuus: KH Prehab Oy:n palvelujen kustannusrakenne tuodaan selkeästi ilmi ennen asiakkuuden muodostumista, oli kyse yksittäiskäynnistä tai pitkäaikaisesta asiakassuhteesta. KH Prehab Oy viestii selkeästi asiakkaalle ja tarvittaessa hänen sidosryhmilleen (asiakkaan luvalla) palveluprosessin etenemisestä, tuloksista tai mahdollisesta jatkon kannattamattomuudesta esim. hoitovasteen puuttuessa.

Työhyvinvointi: KH Prehab Oy elää työarkea niin kuin opettaa. Näin ollen yrityksen henkilöstön työvireyteen, työtehokkuuteen ja työssäjaksamiseen tarjotaan tarkoituksenmukaiset resurssit.

Kari Kuivalainen

”Olen valmistunut fysio­terapeutiksi Mikkelin ammatti­korkea­koulun Savon­linnan yksiköstä vuonna 2003. Vuodesta 2004 alkaen olen työskennellyt täysi­päiväisesti yksityisellä sektorilla sekä työn­tekijänä että itsenäisenä ammatin­harjoittajana. Olen tehnyt vastaan­otto­työtä Pieksä­mäellä, Mikkelissä sekä Varkaudessa. Olen erikoistunut tuki- ja liikunta­elimistön fysio­terapiaan (OMT-tutkinto) ja työskentelen pää­sääntöisesti TULE-vaivojen parissa.”

Koulutukset

 • Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi C1/C2 (2004)
 • Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi C1/C2 (2004)
 • Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon jatkokurssi C2/C3 (2005)
 • Neuraalikudoksen mobilisointi 1 (2007)
 • Pain & The Brain (2010)
 • Ortopedisen manuaalisen terapian (OMT) tutkinto (2008-2011)
 • Akupunktio – ja triggerpistehoidot (2011)
 • Manipulaatiotaitojen kertaus (2015)
 • Huimaus – ja tasapainohäiriöiden fysioterapia (2017)
 • Rintakehän alueen tutkiminen ja fysioterapia (2017)
 • Lääkekoulutus fysioterapeuteille (2018)
 • SOMTY & SMLY syysopintopäivät (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 & 2018)

Henri Eskelinen

”Olen aloittanut terveyden­huollon urani vuonna 2007 Helsingissä urheilu­hierojana ja tämä ajan­jakso on ollut myös ensi­askeleeni yrittäjyyteen. Fysio­terapeutiksi olen valmistunut Jyväs­kylän ammatti­korkea­koulusta vuonna 2011. Sittemmin olen työskennellyt täysi­päiväisesti Pieksä­mäellä usealla yksityisellä fysio­terapia­klinikalla, sekä työn­tekijänä että itsenäisenä ammatin­harjoittajana. Fysio­terapeuttisen vastaan­otto­työn lisäksi minulla on vahva orientaatio suoritus­kyky – ja terveys­käyttäytymisen valmentamiseen, jossa hyödynnän osaltaan harrastuneisuuttani ja johon olen moni­puolisesti lisä­kouluttautunut.”

Koulutukset

 • Koulutettu hieroja 2007 (Suomen Urheiluhierojaopisto)
 • Sertifikoitu Personal Trainer-tutkinto 2009 (Trainer4You)
 • Vammaisurheilun peruskurssi 2010 (VAU)
 • Core Stability 2012 (Somatic Studio)
 • Urheilufysioterapian peruskurssi 2012 (SUFT)
 • Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi C1/C2 2013 (SOMTY)
 • Urheilijan lanneselkä, lantio – ja lonkkanivel 2012 (SUFT)
 • 1-tason valmentaja – ja ohjaajakoulutus 2015 (SBJJL)
 • FSPA Congress 2017 (SUFT)
 • Toimi Paremmin-seminaarit 2016, 2017, 2018 (Optimove)
 • Sertifikoitu Voimavalmentaja-tutkinto 2017 (Trainer4You)
 • Huimaus – ja tasapainohäiriöiden fysioterapia 2017 (Auron)
 • Rintakehän alueen tutkiminen ja fysioterapia 2017 (Auron)
 • Reconsiling Biomenchanics with pain science 2018 (UMPOF)
 • Sports Podiatry 2018 (UMPOF)
 • The Shoulder Complex Doesn’t Have To Be Complicated 2018 (UMPOF)
 • Making Sense Of Evidence – Crash Course For Clinicians 2018 (UMPOF)
 • Co-ordination efficiency 2018 (Kinetic Control)
 • Muscle Synergies 2018 (Kinetic Control)
 • Hypertrophy Masterclass 2019 (UMPOF)
 • Functional Therapeutic Movement 2019 (UMPOF)

Marjo Korhonen

”Olen valmistunut fysio­terapeutiksi vuonna 2016 Saimaan ammatti­korkea­koulusta. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt fysio­terapeuttina sekä yksityisellä- että julkisella sektorilla. Painotan terapia­työssäni kokonais­valtaista lähestymis­tapaa, asiakkaideni tarpeet ja resurssit huomioiden.”

Koulutukset

 • Psykologian perusopinnot 25 op (2013)
 • Kinesioteippaus (2014)
 • Uinninvalvojan peruskurssi (2017)
 • Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi C1/C2 (2018)
 • Neuraalikudoksen mobilisointi 1 (2018)
 • Psykofyysinen viitekehys terapiatyössä ja kivunhoidossa (2019)

Prehab Oy

050 323 4621
info@prehab.fi
y-tunnus: 3009239-9